မယားႀကီးရွိပါလၽွက္နဲ႔ အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္ေနတဲ့ ဒုရဲအုပ္နဲ႔ မတၱရာ ရဲစခမ္းက ရဲေမ

မယားႀကီးရွိပါလၽွက္နဲ႔ အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္ေနတဲ့ ဒုရဲအုပ္နဲ႔ မတၱရာ ရဲစခမ္းက ရဲေမ

ကိုကိုကြၽန္းတြင္ တာဝန္က်ေနေသာ ဒုရဲအုပ္ေဇာ္ထက္ဦးလ-၂၃၂၉၉၅ႏြင္႕မတ္တရာၿမိဳ့တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ရဲေမသြယ္သြယ္အိစံလ-၂၇၁၈၈၀တို႔ လူမြုေရးေဖာက္ျပန္ေနတာကို

ကြၽန္မကိုယ္တိုင္ မတ္တရာစခန္းသို႔သြားေရာက္ အမြုဖြင္႕ေသာ္လည္း အေရးမယူေပးခဲ့ပါ ဓာတ္ပုံေတြနဲ႔တင္ သက္ေသမခိုင္လုံဘူးဆိုၿပီး ႏြေဈယာက္အိပ္တဲ့ပုံေတြလိုင္းေပၚတင္သည္႕ ကိစၥကို မတ္တရာစခန္းကိုသြားေရာက္ကာ

သူတို႔ႏြေဈယာက္ဘာမြမပက္သက္ေတာ့ပါဘူးျငင္းၿပီးညတြင္ဒုရဲအုပ္ေဇာ္ထက္ဦးတည္းေသာေသာ္တာတည္းခိုခန္းတြင္ရဲေမလာေရာက္ျဖဈပၾက္ေနသည္႕viedoကိုေျပသာ္လဲစခန္းမြယခုၿခိန္ထ္ိေအရးမယူေပးခဲ့ပါ ကြၽန္မမြာလဲ ကေလး၆လမျပည္႕ေသးပါဘူး

သတင္းအမြန္မဟုတ္ဘူးထင္ေနၾကသူမ်ား ကြၽန္မကိုယ္တိုင္တင္တာ လက္ခံေပးပါ ကိုယ္ဝန္၉ေလက်ာ္တြင္ မတၱရာစခန္းထိ သြားေရာက္ေတာင္းပန္ခဲ့ေသာ္လည္း ရဲေမသြယ္သြယ္ အိစံမြာေနာက္ဆုတ္ေမပးပဲ ေ႐ြ႕ဆက္တိုးၿပီး

ႏြေဈယာက္တည္းခိုခန္းမြာအိပ္ေနတဲ့ပုံေတြတင္ခဲ့ပါသည္ ႏြေဈယာက္ကိုမိလို႔စခန္းကိုဖုန္းဆက္ၿပီးရဲေတြလြြတ္ေပးဖို႔ေျပာေသာ္လည္းဖုန္း၃ခါဆက္ၿပီးသည္ထိလြြတ္ေမပးပါသူတို႔ရဲေမစခန္းျပန္ေရာက္မြလြြတ္ေပးခဲ့ပါတယ္ အျပစ္မ႐ြိတဲ့သားေလးအတြက္ ကြၽန္မျဖစ္လာသမွ်

ရင္ဆိုင္ဖို႔အသင္႕ပါ အျပဈမ႐ြိတဲ့သားေလးကိုသတ္ျပဈခိုင္းတဲ့သူတို႔ႏြေဈယာက္ကိုထိေရာက္စြာေအရးယူေပးပါ အျပဈမဲ့တဲ့၆လမျပည္႕ေသးတဲ့သားေလးမၾက္ႏြာေထာက္ထားသင္႕ပါတယ္ က်န္တဲ့တပ္ဖြဲ႕ဝင္အားလုံးကိုေလးစားလႇ်က္ ခရက္ဒစ္

Author Image
admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *